Hướng Dẫn Cài Đặt ISPConfig 3 Trên VPS CentOS 7

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách Cài Đặt ISPConfig 3 Trên VPS CentOS 7. Nếu bạn cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 ext.3, email về support@vinahost.vn hoặc chat với VinaHost qua livechat https://livechat.vinahost.vn/chat.php.

Hiện nay có rất nhiều webcontrol với nhiều tính năng và tiện ích khác nhau, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Webcontrol ISPConfig. Một Webcontrol nhẹ và ít hao tốn tài nguyên hơn những Webcontrol khác.

Mình sẽ hướng dẫn các bạn 2 cách để cài ISPConfig bạn có thể chọn 1 trong 2 cách để cài đặt.

Sau khi login bạn dùng lệnh sau để update các phiên bản có sẳn lên mới nhất.

 • yum -y install yum-priorities
 • yum update
 • yum -y groupinstall ‘Development Tools’

Cách 1 – Hướng Dẫn Cài Đặt ISPConfig 3 Trên VPS CentOS 7

Bước 1: Cài đặt Cài đặt LAMP Stack

Sau khi hệ thống cập nhật hoàn tất, chúng ta tiến hành cài đặt bộ LAMP gồm ( Apache, MariaDB, PHP)

 • yum install ntp httpd mod_ssl mariadb-server php php-mysql php-mbstring phpmyadmin

Sau khi tiến trình cài đặt thành công ta sử dụng lệnh restart để khởi động mariadb

 • service mariadb rerstart
 • mysql_secure_installation

ISPConfig 3 Trên VPS CentOS 7

Bước 3: Cài đặt Dovecot

 • yum -y install dovecot dovecot-mysql dovecot-pigeonhole

Khi cài đặt dovecot hoàn thành ta tạo một tệp dovecot-sql.conf bằng lệnh sau.

 • touch /etc/dovecot/dovecot-sql.conf
 • ln -s /etc/dovecot/dovecot-sql.conf /etc/dovecot-sql.conf

Dùng lệnh sau để restart lại dịch vụ

 • service dovecot start
 • service dovecot restart

Bước 4: Cài đặt Amav điều khoản mới, ClamAV và SpamAssassin

Bạn sẽ cài đặt ClamAV, Amavilities và SpamAssassin, cùng với tất cả các gói được yêu cầu bổ sung này, tất cả trong một lần.

 • yum -y install amavisd-new spamassassin clamav clamd clamav-update unzip bzip2 unrar perl-DBD-mysql

Bước 5: Cài đặt các mô-đun PHP và Apache2

Trong bước này, chúng tôi sẽ cài đặt một số mô-đun Apache và PHP cần thiết, chẳng hạn như mod_php, mod_fcgid, php-mysql, v.v. Để tiến hành cài đặt các mô-đun, sử dụng lệnh dưới đây

 • yum -y install php-ldap php-mysql php-odbc php-pear php php-devel php-gd php-imap php-xml php-xmlrpc php-pecl-apc php-mbstring php-mcrypt php-mssql php-snmp php-soap php-tidy curl curl-devel mod_fcgid php-cli httpd-devel php-fpm perl-libwww-perl ImageMagick libxml2 libxml2-devel python-devel

Bước 6: Cài đặt BIND

BIND, hoặc named, là một trong những gói phần mềm Hệ thống Tên miền được sử dụng phổ biến nhất có sẵn trên Internet. Để ISPConfig có thể quản lý và định cấu hình cài đặt DNS, bạn cần cài đặt các gói sau trên máy chủ

 • yum -y install bind bind-utils

Bước 8: Cài đặt ISPConfig

Giải nén tệp vừa tải

 • tar -zxvf ISPConfig-3-stable.tar.gz

Sau đó sử dụng lệnh sau để thay đổi thư mục nơi đặt tập lệnh cài đặt.

 • cd ispconfig3_install/install/

Tiến hành chạy ISPConfig

 • php -q install.php

Ta bấm Enter và tiến hành điền các thông số

Sau bước này ta điền thêm các thông tin về Vùng và company ( Không cần thiết chính xác)

Sau khi các bước cài đặt hoàn tất bạn truy cập web ISPConfig bằng https://yourIP:8080

Cách 2 – Hướng Dẫn Cài Đặt ISPConfig 3 Trên VPS CentOS 7

Với cách này thì các bước cài đặt sẽ đơn giản hơn.

·         cd /tmp; wget –no-check-certificate -O installer.tgz “https://github.com/servisys/ispconfig_setup/tarball/master“; tar zxvf installer.tgz; cd *ispconfig*; bash install.sh

 Sau khi chạy lệnh sau sẽ hiện ra một bản cài đặt ta cài điền thông tin theo yêu cầu

 

 

 

Và còn một số thông tin cơ bản chúng ta điền theo yêu cầu và chờ tiến trình cài đặt hoàn tất.

Sau khi hoàn thành ta sử dụng link mà mình hệ thống hiển thị để truy cập ISPConfig

Như vậy đã hoàn thành các bước cài đặt ISPConfig, nếu bạn có bất kì thắc mắc nào xin vui lòng gửi yêu cầu về support@vinahost.vn để được hỗ trợ nhanh nhất!

THAM KHẢO CÁC DỊCH VỤ TẠI VINAHOST:

>> SERVERCOLOCATION – CDN

>> CLOUDVPS

>> HOSTING

>> EMAIL

>> WEBSITE

>> TÊN MIỀN

Was this article helpful?