Hướng dẫn Import / Export danh bạ Email với Zimbra

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách Import, Export danh bạ Email với Zimbra. Nếu bạn cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 ext.3, email về support@vinahost.vn hoặc chat với VinaHost qua livechat https://livechat.vinahost.vn/chat.php.

1. Hướng dẫn Import danh bạ email với Zimbra

  • Truy cập vào tài khoản mail theo link sau: https://mail.domain.com
  • Và dưới đây là giao diện của Webmail
  • Để có thể Import / Export danh bạ mail, quý khách chọn phần Preferences

-> Import / Export.

  • Sau đó trong khung Import chọn Choose File. Sau đó, chọn file danh bạ cần Import có đuôi là *.csv
  • Phần Destination là phần có thể đặt tên danh bạ sắp Import với tên tùy ý.
  • Sau đó nhấn Import và đợi báo thành công như hình bên dưới.

2. Hướng dẫn Export danh bạ email với Zimbra

  • Để có thể Export danh bạ quý khách vui lòng chọn Type là Contacts.
  • Phần Source chọn Contact cần Export.
  • Sau đó nhấn Export để download về máy tính cá nhân của quý khách.
  • File Export đã được download thành công như hình bên dưới.
Was this article helpful?