Cách truy cập Cloud Server bằng Console khi không thể SSH hoặc Remote Desktop

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn truy cập Cloud server bằng console khi không thể SSH hoặc remote desktop được vào Cloud server. Nếu cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 hoặc email về support@vinahost.vn.

Hướng dẫn console vào VM trực tiếp từ Web https://cs.vinahost.vn/

Giao diện khi đăng nhập như sau:

http://vinahost.info/va/uploads/21/fd2f78946b-huong-dan-truy-cap-vao-cloud-server-bang-console-2.png

Sau đó, bạn cần làm theo các bước sau:

http://vinahost.info/va/uploads/21/000d81bab6-huong-dan-truy-cap-vao-cloud-server-bang-console-3.png
http://vinahost.info/va/uploads/21/c05a8b67e1-huong-dan-truy-cap-vao-cloud-server-bang-console-4.png
http://vinahost.info/va/uploads/21/594c59db18-huong-dan-truy-cap-vao-cloud-server-bang-console-5.png

Chúc bạn thành công!

Was this article helpful?