Hướng dẫn trỏ tên miền tại VinaHost

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn thao tác trỏ tên miền tại VinaHost.

Lưu ý:

  • Tên miền phải được mua tại VinaHost.
  • Tài khoản đăng nhập vào trung tâm khách hàng phải là tài khoản quản lý tên miền đã mua.
  • Tên miền phải sử dụng cặp nameserver là ns3.vinahost.vn và ns4.vinahost.vn.

Thao tác trỏ gồm các bước sau:

Bước 1. Bạn đăng nhập vào tài khoản quản lý tên miền tại trung tâm khách hàng của VinaHost tại đường dẫn: https://secure.vinahost.vn/ac/clientarea.php

Bước 2. Sau khi đăng nhập hoàn tất, bạn chọn tiếp mục Domain:

Bước 3. Bạn chọn mục Manage DNS của tên miền cần thực hiện quản lý DNS:

Bước 4. Tại giao diện này, bạn có thể thực hiện trỏ DNS record mà mình cần tương ứng với các nút:

  • A Record: thêm một record với type là A.
  • CNAME Record: thêm một record với type là CNAME.
  • MX Record: thêm một record với type là MX.
  • Manage: quản lý chung toàn bộ các record, có thể xóa/sửa các record đã tồn tại hoặc thêm mới các record.

Chúc bạn thành công!

Was this article helpful?