Hướng dẫn thiết lập đa ngôn ngữ cho PrestaShop

Bài viết sau sẽ hướng dẫn thiết lập đa ngôn ngữ cho PrestaShop theo các bước sau:
Bước 1. Đăng nhập vào giao diện admin.
Bước 2. Chọn Localization, chọn tiếp Translations.
Bước 3. Tại giao diện Add / Update a language, chọn ngôn ngữ muốn thêm.

http://vinahost.info/va/uploads/16/d0e8237489-vinahost-huong-dan-thiet-lap-da-ngon-ngu-cho-prestashop-1.png

Bước 4. Chọn Add or update a language.
Bước 5. Để xem lại danh sách các ngôn ngữ đã được thêm bạn chọn Localization -> Languages.

http://vinahost.info/va/uploads/16/09e6480159-vinahost-huong-dan-thiet-lap-da-ngon-ngu-cho-prestashop-2.png

Bước 6. Để thay đổi ngôn ngữ mặc định của website, bạn vào Localization -> Localization. Tại giao diện Configuration chọn ngôn ngữ sau đó chọn Save.

http://vinahost.info/va/uploads/16/06df830779-vinahost-huong-dan-thiet-lap-da-ngon-ngu-cho-prestashop-3.png

Các bạn có thể tham khảo thêm tại đây: http://doc.prestashop.com/display/PS15/Understanding+Local+Settings
Bạn có thể xem thêm video hướng dẫn:

Chúc các bạn thành công!

Was this article helpful?