Hướng dẫn thay đổi domain chính của PrestaShop

Bài viết này sẽ hướng dẫn thay đổi domain chính của PrestaShop theo các bước sau:

Bước 1. Đăng nhập vào giao diện admin.
Bước 2. Chọn Preferences, chọn tiếp SEO & URLs.
Bước 3. Kéo xuống phía dưới đến phần SET SHOP URL.
Bước 4. Điền domain mới vào 2 ô Shop domain, SSL domain.

http://vinahost.info/va/uploads/16/4001128b52-vinahost-huong-dan-thay-doi-domain-chinh-cua-prestashop-1.png

Bạn có thể tham khảo thêm tại đây: http://doc.prestashop.com.

Bạn có thể xem thêm video hướng dẫn:

Chúc bạn thành công!

Was this article helpful?