Hướng Dẫn Thao Tác Với Lệnh Sar

Sysstat là một công cụ miễn phí được sử dụng để giám sát tài nguyên hệ thống, hiệu suất và hoạt động sử dụng của chúng. Để cài đặt và sử dụng dịch vụ syststat, các bạn có thể tham khảo bài viết sau. Nếu bạn cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 ext.3, email về support@vinahost.vn hoặc chat với VinaHost qua livechat https://livechat.vinahost.vn/chat.php.

1. Hướng dẫn cài đặt dịch vụ syststat

  • Ubuntu/Debian
# apt-get install sysstat
  • Centos
# yum install sysstat
  • Khởi động dịch vụ sar
# systemctl start sysstat
# systemctl enable sysstat

2. Hướng dẫn sử dụng lệnh sar

Cú pháp lệnh sar như sau:

sar interval iterations

  • Interval: Khoảng thời gian tính bằng giây
  • Iterations: Số lần xuất số liệu thống kê
# sar 1 5
  • Để xem thông số CPU, các bạn sử dụng option -u. Mặc định dịch vụ sysstat sẽ xuất số liệu 10 phút 1 lần. Để xem thông số CPU hiện tại, các bạn có thể kết hợp với cú pháp trên.
# sar -u 1 5
  • Để xem thông số RAM, các bạn sử dụng option -r
# sar -r 1 10
  • Để xem thông số I/O, các bạn sử dụng option -b
# sar -b 1 20
  • Để xem tốc độ đọc/ghi của ổ cứng, các bạn sử dụng option -d
# sar -d 1 10

Chúc bạn thực hiện thành công!

THAM KHẢO CÁC DỊCH VỤ TẠI VINAHOST

>> SERVER – COLOCATION – CDN

>> CLOUD – VPS

>> HOSTING

>> EMAIL

>> WEBSITE

>> TÊN MIỀN

Was this article helpful?