Lệnh RM Là Gì? Hướng Dẫn Thao Tác Với Lệnh RM

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách Thao Tác Với Lệnh RM. Nếu bạn cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 ext.3, email về support@vinahost.vn hoặc chat với VinaHost qua livechat https://livechat.vinahost.vn/chat.php.

1. Giới thiệu lệnh rm

Lệnh rm, viết tắt của remove, là một tiện ích dòng lệnh trên các hệ điều hành Linux/Unix, được dùng để xóa các tập tin và thư mục. Đây là một tiện ích mà hầu như người dùng Linux nào cũng quen thuộc và nắm vững để sử dụng thành thục.

2. Hướng dẫn sử dụng lệnh rm

Vì là một ứng dụng terminal, để sử dụng lệnh rm, ta cần mở một cửa sổ dòng lệnh và dùng cú pháp căn bản sau:

# rm [OPTION] /path/to/file

Mặc định, lệnh rm sẽ không cho phép người dùng xóa một thư mục nếu không có option đi kèm. Ngoài ra, khi thực hiện lệnh mà không có option, terminal sẽ hiện thông báo xác nhận có đồng ý xóa file đó hay không.

Để xóa được một file, user thực thi lệnh cần có quyền ghi (write) trên thư mục chứa file đó.

Dưới đây là một số option dùng với lệnh rm:

  • Buộc xóa file mà không hiển thị thông báo xác nhận, option -f (–force):
# rm -f /path/to/file
  • Hiển thị kết quả sau khi xóa file, option -v (–verbose):
# rm -v /path/to/file
  • Kết quả:
removed ‘filename’
  • Xóa nhiều file cùng lúc:
# rm file1 file2 file3
  • Xóa nhiều file theo dạng wildcard:
# rm *.png
Hoặc
# rm tailieu-japan*
  • Xóa một thư mục rỗng, option -d:
# rm -d /path/to/dir
Option trên tương đương với lệnh rmdir trên Linux.
  • Xóa một thư mục có dữ liệu, option -r (–recursive):
# rm -r /path/to/dir

Option trên sẽ xóa dữ liệu theo từng cấp cho tới thư mục cha.

  • Xóa bảng lương tháng đó:
# rm -rf /*

Chúc bạn thực hiện thành công!

THAM KHẢO CÁC DỊCH VỤ TẠI VINAHOST

>> SERVER – COLOCATION – CDN

>> CLOUD – VPS

>> HOSTING

>> EMAIL

>> WEBSITE

>> TÊN MIỀN

Was this article helpful?