Hướng dẫn thao tác database trên giao diện

Bài viết này sẽ hướng dẫn Tạo – Xóa – Thay Đổi – Import – Export Database.

1. Cách tạo Database với cPanel

– Login vào cPanel thông qua tài khoản ở trung tâm khách hàng (https://secure.vinahost.vn/ac/index.php)

–> Control Panel domain cần cấu hình

– Để tạo 1 Database mới chúng ta vào mục Quản lý cơ sở dữ liệu.

– Tiến hành tạo 1 database mới => Next step.

– Tạo user cho Database vửa khởi tạo –> Create User.

 Gán quyền cho user trên Database => Make Changes.

Sau khi thực hiện xong chúng ta đã hoàn thành việc tạo 1 Databse và user tương ứng với Databse đó.

Để theo dõi các Databse chúng ta vào mục Quản lý cơ sỡ dữ liệu =>Danh sách các cơ sỡ dữ liệu.

2. Cách quản lý Database với phpMyAdmin

– Login vào cPanel thông qua tài khoản ở trung tâm khách hàng (https://secure.vinahost.vn/ac/index.php).

–> Control Panel domain cần cấu hình.

– Truy cập vào Phpmyadmin ở mục Quản lý cơ sở dữ liệu =>phpMyAdmin.

– Chọn Databse cần chỉnh sửa tiến hành tạo các table trong database tương ứng => Save.

– Sau khi tạo xong table chúng ta có thể vào từng table để xem nội dung cũng như chỉnh sửa thông tin từng table.

3. Export – Import Databse với phpMyAdmin

+ Export Databse

Vào phpMyAdmin chọn database cần export =>Export => Go chọn nơi lưu trữ Database.

+ Import Database

Vào phpMyAdmin chọn database cần Import => Go.

Chúc bạn thành công!

Chúc quý khách thực hiện thành công!

THAM KHẢO CÁC DỊCH VỤ TẠI VINAHOST

>> SERVER – COLOCATION – CDN

>> CLOUD – VPS

>> HOSTING

>> EMAIL

>> WEBSITE

>> TÊN MIỀN

>> SSL – LICENSE

23/10/2021
Was this article helpful?