Hướng dẫn tạo sub-domain/ parked domain cho gói dịch vụ Reseller Hosting

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo subdomain/parked domain cho gói dịch vụ Reseller Hosting. Nếu cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 hoặc email về support@vinahost.vn.

1. Tạo sub-domain (Tên miền con)

  • Bước 1: Đăng nhập vào hosting và tìm tới phần “Miền(Domain)” và chọn “Miền con(Subdomain)”
http://vinahost.info/va/uploads/21/f0d355c576-huong-dan-tao-sub-domain-parked-domain-cho-goi-dich-vu-reseller-hosting-1.png

Hình 1: Giao diện tạo tên miền con trong hosting

  • Bước 2: Điền các thông tin để tạo sub-domain (miền con):
http://vinahost.info/va/uploads/21/eda280d6b0-huong-dan-tao-sub-domain-parked-domain-cho-goi-dich-vu-reseller-hosting-2.png

Hình 2: Giao diện tạo tên miền con trong hosting

Thông tin cần nhập:

  • Subdomain: Điền subdomain muốn tạo tại đây, ví dụ thanh.secured04.com
  • Domain: Chọn tên miền chính
  • Document Root: Điền đường dẫn thư mục muốn lưu mã nguồn, ví dụ /public_html

2. Tạo parked domain hay Alias (Tên miền bí danh)

  • Bước 1: : Đăng nhập vào hosting và tìm tới phần “Miền (Domain)” và chọn “Aliases(Bí danh)”
http://vinahost.info/va/uploads/21/d1838f0593-huong-dan-tao-sub-domain-parked-domain-cho-goi-dich-vu-reseller-hosting-3.png

Hình 3: Giao diện tên miền trong hosting

  • Bước 2: Điền các thông tin để tạo Parked domain/Aliases

Hình 4: Giao diện tạo Parked domain/Alias

Thông tin cần nhập:

  • Domain: Điền tên miền muốn tạo Alias

Chúc các bạn thành công!

Was this article helpful?