Hướng dẫn sử dụng CGI đơn giản hiệu quả

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng CGI. Nếu cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 hoặc email về support@vinahost.vn.

1. Giới thiệu CGI

CGI là phương thức tương tác cổ điển giữa máy chủ đặt và hệ thống trang web của bạn, cho phép các trang web HTML tương tác tốt hơn với người sử dụng và cung cấp các chức năng như đếm số người truy cập, gửi thư điện tử, … Hiện tại, CGI đã được thay thế bởi các ngôn ngữ web khác như PHP hay ASP nhưng vẫn được hỗ trợ và sử dụng cho các tác vụ đơn giản.

2. Cách sử dụng

VinaHost đã cung cấp sẵn thư viện các bộ mã CGI đơn giản để bạn có thể sử dụng ngay (xem trong cPanel -> Cài đặt các ứng dụng web -> Cài đặt các ứng dụng CGI).

http://vinahost.info/va/uploads/16/d8d84afbe5-vinahost-huong-dan-su-dung-cgi-1.png

Ngoài ra, bạn có thể upload bộ mã CGI của bạn lên thư mục cgi-bin, đường dẫn đầy đủ trên máy chủ VinaHost là /home/username/public_html/cgi-bin, trong đó username là tên sử dụng tài khoản hosting của bạn.

Was this article helpful?