Hướng dẫn kiểm tra log truy cập với Direct Admin

Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn kiểm tra log truy cập với Direct Admin. Thao tác thực hiện như sau:
B1- Truy cập vào giao diện Direct Admin và chọn vào Log Viewer.

B2- Khi vào Log Viewer, chúng ta có thể chọn xem các log đã được Direct Admin liệt kê ở cửa sổ tùy thuộc vào từng dịch vụ. Giả sử chúng ta muốn xem log truy cập của Web Server, ta chọn /var/log/httpd/access_log. Sau khi chọn xong click vào Show Log.

B3- Kết quả hiển thị của /var/log/httpd/access_log như sau:

B4- Chúng ta có thể dùng tính năng grep để tìm các từ khóa cần tìm có trong log. Ví dụ để tìm từ khóa google.com thi ta điền google.com và ô grep và click vào lại Show Log.

Lúc này Log sẽ liệt kê các dòng có liên quan đếm cụm từ google.com mà ta cần tìm. Ở trên là ví dụ cho access_log của dịch vụ web server. Ngoài ra, chúng ta còn có các log của các dịch vụ khác như:
+ Dịch vụ mail server: Exim
+ Dịch vụ FTP: PureFTP
+ Kernel Log: chứa các log liên quan đến nhân của hệ điều hành
+ Direct Admin Log: chứa các log liên quan đến Direct Admin như: login, security, ….

Chúc bạn thành công!

Was this article helpful?