Hướng dẫn kiểm tra cấu hình Server

Ở bài viết này, VinaHost sẽ hướng dẫn kiểm tra cấu hình Server cho các bạn trên hệ điều hành Linux. Lưu ý: tất cả các thao tác trên thực hiện với quyền root. Các bước thực hiện như sau.

1. Kiểm tra Mainboard và nhà sản xuất

Để kiểm tra xem nhà sản xuất server, bạn sử dụng lệnh dmidecode | grep “System Information” –A 9, lệnh này cho phép xem thông tin về nhà sản xuất server.

http://vinahost.info/va/uploads/16/742d81d192-vinahost-huong-dan-kiem-tra-cau-hinh-server-1.png

Để kiểm thông tin Mainboard, bạn sử dụng lệnh dmidecode | grep “Base Board” – A 10, lệnh này sẽ xuất ra màn hình thông tin Mainboard của server, tuy nhiên không phải tất cả server đều có thông tin này.

http://vinahost.info/va/uploads/16/e1c57085d8-vinahost-huong-dan-kiem-tra-cau-hinh-server-2.png

2. Kiểm tra CPU

Để kiểm tra thông tin về CPU, bạn sử dụng lệnh sau cat /proc/cpuinfo | head –n 25. Lệnh này sẽ trả về thông tin của CPU trong server, tuy nhiên sẽ chỉ trả về thông tin của từng Core.

http://vinahost.info/va/uploads/16/3fa0192b46-vinahost-huong-dan-kiem-tra-cau-hinh-server-3.png

Để lấy thông tin về tổng số core của CPU, bạn chạy lệnh cat /proc/cpuinfo | grep processor | wc -l

http://vinahost.info/va/uploads/16/444130072c-vinahost-huong-dan-kiem-tra-cau-hinh-server-4.png

3. Kiểm tra RAM

Để thực hiện xem dung lượng bộ nhớ RAM trên server, bạn dùng lệnh cat /pro/meminfo . Lệnh này sẽ trả về các thông tin về bộ nhớ RAM, trong đó MemTotal chính là tổng dung lượng bộ nhớ RAM đang có trong server.

http://vinahost.info/va/uploads/16/807cc99dc0-vinahost-huong-dan-kiem-tra-cau-hinh-server-5.png

4. Kiểm tra HDD

Để thực hiện việc xem thông tin HDD, bạn sử dụng lệnh cat /proc/scsi/scsi. Lệnh này sẽ trả về thông tin những HDD vật lý đang được lắp trong server tuy nhiên chỉ bao gồm model HDD chứ không bao gồm dung lượng.

http://vinahost.info/va/uploads/16/82da36e115-vinahost-huong-dan-kiem-tra-cau-hinh-server-6.png

Để thực hiện xem dung lượng HDD, bạn dùng lệnh fdisk –l | grep Disk. Lệnh này sẽ liệt kê dung lượng các HDD đang được lắp.

http://vinahost.info/va/uploads/16/ad58b4b922-vinahost-huong-dan-kiem-tra-cau-hinh-server-7.png

Chúc bạn thành công!

Was this article helpful?