Hướng dẫn đăng nhập vào tài khoản con trên Reseller hosting

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách đăng nhập vào tài khoản con trên Reseller hosting. Để đăng nhập vào tài khoản con trên Reseller hosting, chúng ta có thể thực hiện theo 2 cách sau:

Cách 1:

Bước1: Đăng nhập vào gói Reseller:

http://vinahost.info/va/uploads/21/3f3c15d905-huongdandangnhapvaotaikhoancontrenresellerhosting-1.png

Hình 1: Giao diện Reseller hosting sau khi đăng nhập

Bước 2: Đưa con trỏ chuột vào khung tìm kiếm của gói reseller và gõ “List Account”, hệ thống sẽ hiển thị ra phần muốn tìm kiếm sau đó click vào:

Hình 2: Tìm kiếm giao diện để đăng nhập vào các tài khoản con

Bước 3: Chọn account cần truy cập và click vào biểu tượng “Cpanel” có màu cam để thực hiện đăng nhập.

http://vinahost.info/va/uploads/21/b5ea4b856d-huongdandangnhapvaotaikhoancontrenresellerhosting-3.png

Hình 3: Click vào biểu tượng Cpanel để đăng nhập vào tài khoản con hosting

Cách 2:

Khi đã có tài khoản con trên gói reseller, chúng ta chỉ cần truy cập vào tên miền và port để vào trình quản lý hosting ở đây là port 2083, ví dụ:

Secured04.com:2083

http://vinahost.info/va/uploads/21/c0a18a5172-huongdandangnhapvaotaikhoancontrenresellerhosting-4.png

Đăng nhập tài khoản con của Reseller hosting bằng tên miền

Lưu ý: cách này chỉ có thể sử dụng nếu như đã trỏ tên miền về IP của Reseller hosting.

Chúc bạn thành công!

Was this article helpful?