Hướng dẫn cấu hình tối ưu cho PrestaShop

Bài viết sau sẽ hướng dẫn cấu hình tối ưu cho PrestaShop. Để cấu hình tối ưu, bạn đăng nhập vào giao diện quản trị admin, chọn Advanced parameters, chọn tiếp Performance để thực hiện các cấu hình như sau:

1. Cấu hình Smarty template

Tại phần SMARTY cấu hình như hình ảnh bên dưới.

http://vinahost.info/va/uploads/16/ab64366e07-vinahost-huong-dan-cau-hinh-toi-uu-cho-prestashop-1.png

2. Cấu hình Debugging

Tính năng này chỉ nên được bật khi bạn gặp vấn đề về website của mình. Nếu website hoạt động bình thường thì tính năng này nên được vô hiệu hoá như sau:
Bước 1. Tại phần DEBUG MODE, chọn Disable non PrestaShop modules -> NO
Bước 2.
Tại Disable all overrides -> NO

http://vinahost.info/va/uploads/16/82b891ebde-vinahost-huong-dan-cau-hinh-toi-uu-cho-prestashop-2.png

3. Tuỳ chọn tính năng

Bạn có thể bật tắt các tuỳ chọn tính năng sản phẩm, nhóm khách hàng tuỳ theo nhu cầu sử dụng của mình tại phần Optional features.

http://vinahost.info/va/uploads/16/d541ee4f97-vinahost-huong-dan-cau-hinh-toi-uu-cho-prestashop-3.png

4. Cấu hình CCC

Để cải thiện thời gian load website, các tuỳ chọn này nên được bật như hình bên dưới.

http://vinahost.info/va/uploads/16/668717cd4e-vinahost-huong-dan-cau-hinh-toi-uu-cho-prestashop-4.png

5. Cấu hình mã hoá

Tại phần CIPHERING bạn chọn vào Use Rijndael with mcrypt lib

http://vinahost.info/va/uploads/16/6c6f8fc598-vinahost-huong-dan-cau-hinh-toi-uu-cho-prestashop-5.png

6. Cấu hình Cache

Tại phần CACHING bạn có thể tuỳ chọn chế độ cache phù hợp với website của mình.

http://vinahost.info/va/uploads/16/33cff570aa-vinahost-huong-dan-cau-hinh-toi-uu-cho-prestashop-6.png

Lưu ý: Memcache chỉ hỗ trợ cho VPS và Dedicated server, môi trường sahared hosting tại Vinahost không hỗ trợ Memcache. Tuy nhiên Vinahost có hỗ trợ APC cache.
Bạn có thể xem thêm phần cầu hình tối ưu cho Prestashop tại http://doc.prestashop.com/display/PS16/Performance+Parameters
Bạn có thể xem video hướng dẫn sau:

Chúc bạn thành công!

Was this article helpful?