Hướng Dẫn Cấu Hình Redis Object Cache Trên WordPress

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách Cấu Hình Redis Object Cache Trên WordPress. Nếu bạn cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 ext.3, email về support@vinahost.vn hoặc chat với VinaHost qua livechat https://livechat.vinahost.vn/chat.php.

Object cache là gì?

WordPress object cache có chức năng lưu trữ toàn bộ dữ liệu cache lên memory (RAM) và khiến nội dung của phần cache này khả dụng thông qua sử dụng các key, các key này dùng để định danh và phục vụ truy xuất dữ liệu cache.

Một số đặc điểm khi dùng Redis Cache

Ưu điểm:

 • Hiệu quả cao trong tăng tốc độ tải website.
 • Giảm tải tài nguyên cho Server.
 • Dùng chung được với các plugin cache khác như WP-Super-Cache, WP-Rocket…

Khuyết điểm:

 • Không hỗ trợ đối với các phiên bản PHP 5.6 trở về trước

Hướng dẫn cấu hình Redis object cache trên wordpress

 • Cài đặt redis:
# yum install epel-release

# yum install redis

hoặc

# apt-get install redis-server

 • Khởi động dịch vụ redis:
# systemctl restart redis

hoặc

# systemctl restart redis-server

 • Cấu hình cho redis tự khởi động cùng hệ thống:
# systemctl enable redis

hoặc

# systemctl enable redis-server

 • Cấu hình cho redis lắng nghe bằng một IP khác (thay vì IP localhost 127.0.01) để các server khác có thể truy cập từ ngoài vào. Cụ thể, ta mở file /etc/redis.conf, chỉnh sửa dòng sau:
# Cũ

bind 127.0.0.1

# Mới

bind 192.168.100.10

Lưu ý: Ở ví dụ trên, ta đang cấu hình để redis lắng nghe bằng địa chỉ IP local 192.168.100.10, tức là tất cả các server có IP local cùng range với IP này đều có thể truy cập tới redis trên server này. Trong quá trình sử dụng, ta hạn chế việc sử dụng IP public của server để lắng nghe hoặc nếu có dùng thì phải cấu hình firewall chỉ cho phép một số IP nhất định được phép truy cập, vì redis là đối tượng rất dễ bị lợi dụng và tấn công.

 • Cài đặt plugins Redis object cache:

 • Kích hoạt plugins:

 • Vào phần Settings rồi chọn Enable Object Cache:

 • Sau khi enable, kiểm tra trạng thái thấy báo Connected tức là đã Cấu Hình Redis Object Cache Trên WordPress thành công.

21/03/2021
Was this article helpful?