Hướng dẫn cài đặt VMware tool trên Window

Hướng dẫn cài đặt VMware tool trên Window – How to install vmware tools on window

VMware Tools là công cụ giúp tăng cường hiệu suất và quản lý máy chủ ảo hay VPS của VMware vsphere Esxi hay trên cloud server sử dụng công nghệ ảo hóa vmware mà bất kỳ nhà cung cấp nào trước khi bàn giao máy chủ ảo cho khách hàng cũng phải cài vmware tool.

Xem thêm: Hướng dẫn cài đặt vmware tool trên linux centos

VMware Tools sẽ đem lại cho bạn các lợi ích sau đây:

  • Cho phép Shutdown một máy ngay từ giao diện quản lý chung bên ngoài
  • Tăng cường về xử lý đồ họa trên máy ảo
  • Hỗ trợ về chuột tốt hơn
  • Hỗ trợ về cut, copy, paste giữa máy thật và máy ảo
  • Đồng bộ thời gian giữa máy thật và máy ảo
  • Tăng cường hiệu suất kết nối mạng

Sau đây mình sẽ cùng các bạn cấu hình tính năng này cho máy ảo Windows nhé

Cài đặt vmware tool trên window server 2016 đã thành công. Tiếp bạn restart lại máy chủ ảo, cloud server là xong

Was this article helpful?