Hướng dẫn bật thông báo lỗi của PrestaShop

Bài viết sau sẽ hướng dẫn bật thông báo lỗi của PrestaShop để giúp bạn dễ dàng xác định nguyên nhân website bị lỗi từ đó khắc phục nhanh chóng.

Bạn cần thực hiện theo các bước sau:

1. Đối với Prestashop 1.5.3 trở lên

Bước 1. Vào giao diện quản lý File của hosting (Tham khảo tại đây)

Bước 2. Tìm và mở file config/defines.inc.php

http://vinahost.info/va/uploads/16/c8a8140fbe-vinahost-huong-dan-bat-thong-bao-loi-cua-prestashop-1.png

Bước 3. Tìm đến dòng

define(‘_PS_MODE_DEV_’, false); và sửa thành define(‘_PS_MODE_DEV_’, false); như hình bên dưới

http://vinahost.info/va/uploads/16/c7d52d5e93-vinahost-huong-dan-bat-thong-bao-loi-cua-prestashop-2.png

2. Từ Prestashop 1.5.3 trở về trước

Bước 1. Mở file config/defines.inc.php và sửa dòng

@ini_set(‘display_errors’, ‘off’); thành @ini_set(‘display_errors’, ‘on’);

Bước 2. Để hiển thị thông báo lỗi ra màn hình, bạn thêm dòng sau vào cuối file config/config.inc.php
error_reporting(“E_ALL”);

http://vinahost.info/va/uploads/16/b7c50648f5-vinahost-huong-dan-bat-thong-bao-loi-cua-prestashop-3.png

Bạn có thể tham khảo thêm tại: http://doc.prestashop.com
Bạn có thể xem thêm video hướng dẫn sau:

Chúc bạn thành công!

Was this article helpful?