Hỗ trợ chuẩn kết nối thư điện tử

VinaHost cung cấp dịch vụ thư điện tử (email) và cho phép bạn sử dụng những phần mềm quản lý thư (mail client) như Microsoft Outlook và Mozilla Thunderbird để gửi và nhận thư.

1. Cách kết nối tới máy chủ

Bạn có thể kết nối tới máy chủ thông qua những phương thức sau:

– Chuẩn POP3 qua cổng 110.
– Chuẩn POP3 với cơ chế bảo mật SSL qua cổng 995.
– Chuẩn IMAP qua cổng 143.
– Chuẩn IMAP với cơ chế bảo mật SSL qua cổng 993.
– Chuẩn SMTP qua cổng 25 hoặc 26.
– Chuẩn SMTP với cơ chế bảo mật SSL qua cổng 465.

Chuẩn kết nối thư điện tử

2. Cách cấu hình phần mềm quản lý thư điện tử

Bạn có thể xem thêm chi tiết cách cấu hình phần mềm quản lý thư điện tử để kết nối tới máy chủ VinaHost bằng cách sau:
– Truy cập vào truy cập vào công cụ quản lý cPanel
– Chọn mục Quản lý tài khoản email => Chọn email cần tiến hành cấu hình sau đó nhấp vào Configure Email Client.
– Kéo xuống mục Manual Setting để xem cấu hình chi tiết một cách cụ thể hơn

>>> Xem thêm: Cấu hình Mail VinaHost với giao thức IMAP trên điện thoại Android

Was this article helpful?