Hướng Dẫn Flash Card Raid Dell H310 Sang Firmware LSI 9211-8i P20 IT Mode

Bài viết này sẽ hướng dẫn Flash Card Raid Dell H310 Sang Firmware LSI 9211-8i P20 IT Mode. Nếu bạn cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 ext.3, email về support@vinahost.vn hoặc chat với VinaHost qua livechat https://livechat.vinahost.vn/chat.php.

Mục tiêu Flash Card Raid Dell H310 Sang Firmware LSI 9211-8i P20 IT Mode

Mục tiêu: Flash raid card Dell H310 sang firmware LSI 9211-8i P20 IT mode.

  • Việc cross flash firmware này để cho các dòng raid card cũ Dell H310 có được chế độ passthrough. Chế độ passthrough cho phép các ổ đĩa được nhận trực tiếp trên OS mà không cần phải cấu hình Virtual Disk, hoặc JOBD trên card RAID. Giúp tăng hiệu năng sử dụng của ổ đĩa do loại bỏ lớp xử lý RAID của Raid card, tăng khả năng mở rộng số lượng ổ cứng của server mà không bị phụ thuộc vào số lượng chân cắm sata của mainboard. Tối ưu cho việc sử dụng với các hệ thống storage.

Chuẩn bị:

  • Phần mềm Rufus (Download tại đây).
  • 01 USB.
  • 01 máy tính và server có hỗ trợ UEFI + Legacy BIOS. Trong bài viết này sử dụng Server Supermicro có hỗ trợ UEFI.
  • Các phần mềm cần thiết cho quá trình flash. (Download tại đây).

Tiến hành Flash Card Raid Dell H310 Sang Firmware LSI 9211-8i P20 IT Mode

Tạo USB boot FreeDOS

Tiến hành bật phần mềm rufus, cắm USB vào máy tính và chọn các lựa chọn như sau rồi bấm Start:

  • Boot Selection: FreeDOS
  • Partition scheme: MBR
  • Target system: BIOS (or UEFI-CMS)
  • File system: FAT32

Chọn OK.

Sau khi hoàn tất, tiến hành copy 2 thư mục EFI và LSI trong file các phần mềm cần thiết cho quá trình flash ở bước trước vào USB.

Thao tác trên boot Legacy Bios

Sau khi server khởi động lên, nhấn F11 để hiện ra boot menu, chọn như hình để boot vào USB theo chuẩn Legacy Bios (lưu ý: không có chữ UEFI ở trước tuỳ chọn).

Hệ thống sẽ boot vào FreeDOS trên USB.

Chuyển đến thư mục LSI và gõ lệnh sau để lưu lại thông tin card raid.

cd LSI.

MegaCli.exe -AdpAllInfo -aAll > RAIDCARD.TXT

Lưu lại SBR gốc của card bằng lệnh:

MegaRec.exe -readsbr 0 H310.bin

Xoá SBR gốc:

MegaRec.exe -writesbr 0 empty.bin

Lưu ý: trường hợp thực hiện bị lỗi, thao tác thực hiện lại đến khi nào có thông báo thành công như trên thì thôi.

Xoá BIOS cũ của card raid:

MegaRec.exe -cleanflash 0

Shutdown server, cắm USB vào máy tính khác và tìm đến dòng SAS Address trong file RAIDCARD.TXT đã tạo. Lưu lại thông tin SAS Address.

Thao tác trên boot UEFI

Chuyển USB lại server Supermicro, sau khi khởi động server lên nhấn F11 để hiện ra boot menu, chọn như hình để boot vào EFI Shell (Lưu ý: chọn boot vào USB có UEFI ở trước).

Hệ thống sẽ boot vào EFI Shell.

Ta có thể thấy thiết bị USB đang cắm vào đang ở fs0 như hình trên, truy cập fs0 và di chuyển đến thư mục LSI.

Dùng lệnh sau để flash firmware card Dell H310 sang firmware trung gian 6GBPSAS.FW

sas2flash.efi -o -f 6GBPSAS.FW

Thêm lại SAS Address cho card với thông tin SAS Address đã lưu lại trước đó.

sas2flash.efi -o -sasadd 5b8xxxxxxxxxxxxx

Chuyển đến thư mục 92118iLSI_P7.

cd 92118iLSI_P7

Sử dụng câu lệnh sau để flash card raid qua firmware LSI9211 P7 IT mode.

sas2flash_p5.efi -o -f 2118it.bin

Lưu ý: Trong quá trình chạy lệnh trên sẽ có bước xác nhận tiếp tục flash, nhấn phím y để tiếp tục.

Chuyển về thư mục LSI và truy cập thư mục 92118i_P20_new.

Flash sang firmware LSI9211 P20 IT mode.
sas2flash_p5.efi -o -f 2118it.bin

Lưu ý: Trong quá trình chạy lệnh trên sẽ có bước xác nhận tiếp tục flash, nhấn phím y để tiếp tục.

Nạp lại BIOS cho card.

sas2flash_p5.efi -b MPTSAS2.ROM

Kiểm tra:

Reboot lại hệ thống để kiểm tra nếu thấy boot như hình là đã thành công.

Nhấn Ctrl + C để vào giao diện BIOS của card.

Chúc bạn thành công!

Was this article helpful?