Hướng dẫn Export, Import thư mục của tài khoản Email Zimbra

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách Export, Import  thư mục của một tài khoản Email Zimbra. Nếu bạn cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 ext.3, email về support@vinahost.vn hoặc chat với VinaHost qua livechat https://livechat.vinahost.vn/chat.php.

Hướng dẫn Export thư mục của một tài khoản Email Zimbra

Để tiến hành export thư mục của tài khoản email zinbra ta thực hiện các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập webmail tài khoản email zimbra cần export:

Giao diện đăng nhập webmail zimbra

Bước 2: Chọn Preferences và chọn Import/Export

Giao diện khi chọn import/export

Bước 3: Tại phần export ta chọn Type cần export gồm: Account, Calendar, Contacts. Với source, ta chọn All folders cho tất cả thư mục hoặc có thể nhấn vào và chọn thư mục cần xuất ra. Khi nhấn export ta sẽ được file dạng .tgz .

Hướng dẫn Import thư mục của một tài khoản Email Zimbra

Bước 1: Ta cũng thực hiện đăng nhập webmail như ở phần export

Bước 2: Chọn Preferences và chọn Import/Export giống Bước 2 của phần export.

Bước 3: Tại phần Import, nhấn chọn file dạng .tgz đã export từ một tài khoản zimbra từ trước và nhấn import, khi thành công sẽ có thông báo như hình dưới:

Quá trình import data thành công

Bạn lưu ý ở Hình 4 có phần Resolve duplicate(Chọn phương thức xử lý thành phần bị trùng khi import),  ở đây ta có 4 mode:  Ignore(lờ đi, không quan tâm việc trùng dữ liệu) , Modify(điều chỉnh), Replace(thay thế dữ liệu trùng bằng dữ liệu mới import), Reset ( Reset dữ liệu). Tùy từng nhu cầu import mà có thể chọn các phương thức trên.

Vậy là VinaHost đã hướng dẫn xong cách Export, Import  thư mục của một tài khoản Email Zimbra. Chúc bạn thành công!

Was this article helpful?