Hướng Dẫn Đặt Mật Khẩu Bảo Vệ Thư Mục Web

Bài viết sau sẽ hướng dẫn đặt mật khẩu bảo vệ thư mục web trong trường hợp bạn muốn hạn chế người khác truy cập vào thư mục chứa dữ liệu quan trọng trên hosting của mình. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào Cpanel->Các công cụ quản lý khác->Tạo mật khẩu cho các thư mục web. Lúc này bạn sẽ thấy các thư mục có trên hosting của mình.

Bước 2: Chọn thư mục cần được bảo vệ bằng mật khẩu, ví dụ joomla.

Đánh dấu vào ô Password protect this directory và đặt tên cho thư mục được bảo vệ. Sau đó chọn Save.

Tiếp theo, bạn cần tạo username và password. Bạn sẽ sử dụng username và password này để truy cập vào thư mục cần được bảo vệ.

Sau đó, chọn Add/modify authorized user. Đến đây bạn đã tạo thành công -> chọn Go Back.

Nhìn bên dưới bạn sẽ thấy tên username vừa tạo, bạn có thể tạo thêm nhiều user nữa. Tên user sẽ hiển thị trong bảng này.

Khi thực hiện thành công thư mục được bảo vệ sẽ có biểu tượng hình ổ khóa.

Bước 3: Từ bây giờ mỗi khi muốn truy cập vào thư mục này bạn cần phải nhập đúng username và password.

Cách gỡ bỏ khóa bảo vệ: bạn chỉ cần bỏ đánh dấu ô Password protect this directory ở bước 2 và xóa hết các user có trong bảng bằng Delete user.

Chúc các bạn thành công!

Was this article helpful?