Export VM trên vmware Esxi 6.7 theo OVA hoặc OVF Template

Khi bạn cần backup một VM hoặc clone VM trên hệ thống Vmware Esxi thì bạn hoàn toàn có thể tự clone trên cùng hệ thống ESXi đơn lẻ hoặc đang kết nối vCenter dễ dàng. Nhưng để tạo 1 backup để restore trên một máy chủ mới thì sẽ cần export máy chủ ảo VM trên VMware Esxi ra một chuẩn định dạng như hướng dẫn sau đây.

Lưu ý:
Định dạng export sẽ là OVF hoặc OVA, đây là hai định dạng export/import máy chủ ảo VM có thể sử dụng bởi cả VMware, VirtualBox hay RHEL Virtualization.

Trong bài viết này sẽ trình bày nội dung “làm thế nào bạn có thể export VM trên vSphere ESXi/vCenter“. Còn phần làm sao để import sẽ có tên gọi ở bài khác là “deploy OVF hoặc OVA Template“.

Đầu tiên truy cập vào IP máy chủ VMware trên web và nhập thông tin đăng nhập.

Xác định máy chủ VM nào cần được export. Sau đó hãy stop hoạt động của máy chủ ảo VM đó xuống.

Tải VMWARE OVF Tool về và cài đặt.

Link download OVF Tool: https://www.vmware.com/support/developer/ovf/

Sau khi cài đặt xong chạy CMD (Run as admin) để tiến hành export VM.

Tiến hành cd vào đường dẫn đã cài OVF Tool trước đó.

Nhập dòng lệnh có cấu trúc như sau: ovftool.exe vi://root:PW@IP/VM C:\ExportOVF\vm.ovf

Với:

PW: là mật khẩu của root

IP: là IP của host có VM cần Export

VM: là tên VM đặt trên host.

C:\ExportOVF\vm.ovf (đường dẫn lưu file khi export hoàn tất)

VD:

ovftool.exe vi://root:Password@123@192.168.154.100/centos7 C:\ExportOVF\centos7.ovf

Quá trình export bắt đầu, thời gian hoàn thành phụ thuộc vào dung lượng của VM.

 Quá trình export hoàn tất.

Kiểm tra trong thư mục đã lưu.

Ngoài ra còn có thể Export ra file OVA với lệnh sau:

Nhập dòng lệnh có cấu trúc như sau: ovftool.exe vi://root:PW@IP/VM C:\ExportOVF\vm.ova

VD:

ovftool.exe vi://root:Password@123@192.168.154.100/centos7 C:\ExportOVF\centos7.ova

Quá trình export tương tự như trên.

Kiểm tra sau khi quá trình export hoàn tất.

Chúc quý khách thực hiện thành công!

THAM KHẢO CÁC DỊCH VỤ TẠI VINAHOST

>> SERVER – COLOCATION – CDN

>> CLOUD – VPS

>> HOSTING

>> EMAIL

>> WEBSITE

>> TÊN MIỀN

>> SSL – LICENSE

Was this article helpful?