Hướng dẫn clone 1 website WordPress trên DirectAdmin

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách clone 1 website WordPress trên DirectAdmin. Nếu bạn cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 ext.3, email về support@vinahost.vn hoặc chat với VinaHost qua livechat https://livechat.vinahost.vn/chat.php.

Chuẩn bị

+ website wp1.tewep.cf (source cần clone) (ip server  103.9.188.10)

+ website wp2.tewep.cf (không chứa website, sẽ được clone từ wp1.tewep.cf)

+ tên miền wp2.tewep.cf đã trỏ về ip server.

  • Bước 1: Tạo mới domain trên directadmin (DA)

Truy cập DA và chọn Create User từ mode Reseller Level sau đó lưu lại cài đặt (Save).

Khởi tạo hoàn tất domain trên DA:

  • Bước 2: Trỏ domain và kiểm tra domain mới tạo đã trỏ về server:

Bạn truy cập trang quản trị tên miền và trỏ domain wp2.tewep.cf về ip server.

Sau đó truy cập trang https://domtools.vinahost.vn/dnstool/ để kiểm tra lại cấu hình ip đã chính xác chưa nhé.

  • Bước 3: Chuyển dữ liệu từ wp1.tewep.cf sang wp2.tewep.cf bằng dòng lệnh.

Truy cập vps thông qua ssh để tiến hành copy source. (Port ssh là 22)

ssh root@IP-vps-DA -p port-ssh 
=> ssh root@103.9.188.12 -p 22

Kiểm tra domain (tên miền) và thư mục lưu trữ website :

[root@DA ~]# cat /etc/virtual/domainowners

Sử dụng lệnh kết hợp các lệnh cd, tar, mysqldump để nén lại source website (wp1.tewep.cf)

Website thường được lưu tại /home/user/domains/tenmien-website/public_html/, bạn cần thay thế user và tên miền website đúng để chạy lệnh thành công.

[root@DA ~]# cd /home/wp1tewep/domains/wp1.tewep.cf/public_html
[root@DA public_html]# cat wp-config.php|grep 'DB_NAME'

Tìm được thông tin database website đang dùng define( ‘DB_NAME’, ‘wp1tewep_db’ );

Xuất database và nén lại source website wp1.tewep.cf :

  • Export database: mysqldump ten-database > file-export-database.sql
  • Compress website: tar -cvf file-compress-web.tar thu-muc-website-can-nen/
[root@DA public_html]# mysqldump wp1tewep_db > wp1tewep_db.sql
[root@DA public_html]# cd ..
[root@DA wp1.tewep.cf]# tar -cvf public_html.tar public_html/

Đi đến đường dẫn lưu trữ wp2.tewep.cf, cũng tương tự cấu trúc lưu trữ như trên DirectAdmin, đó là

/home/wp2tewep/domains/wp2.tewep.cf/

Tiến hành xoá các file đang có tại đây:

[root@DA wp1.tewep.cf]# cd 
/home/wp2tewep/domains/wp2.tewep.cf/public_html/
[root@DA public_html]# rm -rf 400.shtml 401.shtml 
403.shtml 404.shtml 500.shtml index.html logo.png cgi-bin

Di chuyển tệp vừa nén public_html.tar đến nơi lưu trữ wp2.tewep.cf và giải nén ra lại nhé.

  • Lưu trữ web 1: /home/wp1tewep/domains/wp1.tewep.cf/
  • Lưu trữ web 2: /home/wp2tewep/domains/wp2.tewep.cf/
[root@DA public_html]# mv 
/home/wp1tewep/domains/wp1.tewep.cf/public_html.tar 
/home/wp2tewep/domains/wp2.tewep.cf/public_html
[root@DA public_html]# tar -xvf public_html.tar

[root@DA public_html]# mv public_html/* .
[root@DA public_html]# mv public_html/.htaccess .

Tạo database cho website wp2.tewep.cf trên DirectAdmin:

 

Database: wp2tewep_db
Host: localhost
Username: wp2tewep_db
Password: vinahost@2021

Import database cho website wp2.tewep.cf dùng dòng lệnh:

[root@DA public_html]# mysql wp2tewep_db < wp1tewep_db.sql

* Các bạn cũng có thể tải file database “wp1tewep_db.sql” về và import bằng phpmyadmin.

Các bạn cần cập nhật lại thông tin database cho website wp2.tewep.cf vừa chuyển dữ liệu như sau.

[root@DA public_html]# vi wp-config.php

Note: Lưu lại bằng các phím sau: phím Esc => phím : + wq! => phím Enter

[root@DA public_html]# cat wp-config.php |grep 'DB_NAME'

Quá trình chuyển dữ liệu đã hoàn tất. Thông tin đăng nhập quản trị wordpress được giữ nguyên sau khi chuyển dữ liệu, nếu bạn cần thay đổi thông tin quản trị có thể tham khảo tại đây.

Chúc quý khách thực hiện thành công!

THAM KHẢO CÁC DỊCH VỤ TẠI VINAHOST

>> SERVER – COLOCATION – CDN

>> CLOUD – VPS

>> HOSTING

>> EMAIL

>> WEBSITE

>> TÊN MIỀN

>> SSL – LICENSE

Was this article helpful?