Hướng Dẫn Check Bandwidth Của VPS/Server Trên Linux

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng một số tool thông dụng để check các thông số cơ bản của network nhằm hỗ trợ xác định bandwidth hiện tại và bandwidth tối đa của một server / VPS. Nếu bạn cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 ext.3, email về support@vinahost.vn hoặc chat với VinaHost qua livechat https://livechat.vinahost.vn/chat.php.

Check bandwidth tối đa

Sử dụng tool của VinaHost

Các bạn thực hiện lệnh sau để sử dụng tool:

# bash <( curl -s https://upload.vina-host.com/vinahost/tool )

Sau đó, ta chọn Network speed test (Option 5) và chọn location mong muốn, chọn 1 để test tất cả location:

Kết quả dự kiến:

Sử dụng tool speedtest-cli

Để cài đặt tool speetest-cli, ta cần cài đặt python-pip trước, đây là tool dùng để cài đặt các package python:

# yum install python-pip

hoặc

# apt-get install python-pip

Cài đặt tool speedtest-cli:

# pip install speedtest-cli

Tiến hành test:

# speedtest-cli

Sau khi thực hiện lệnh trên, tool sẽ tự động chọn một location có chỉ số ping thấp nhất và thực hiện speedtest. Vì vậy, nếu server / VPS đang thực hiện chặn ping (ICMP) thì sẽ không speedtest được.

Kết quả dự kiến:

Check bandwidth hiện tại

Để check bandwidth hiện tại mà server / VPS đang sử dụng, ta cài đặt tool vnstat bằng lệnh sau:

# yum install vnstat

hoặc

# apt-get install vnstat

Sau đó ta xác định interface cần kiểm tra, ví dụ ens18, eth0, eno1…và thực hiện lệnh sau:

# vnstat -i <tên interface> -l

Kết quả dự kiến:

Vậy là chúng tôi đã hướng dẫn check bandwidth trên Linux. Chúc các bạn thành công!

THAM KHẢO CÁC DỊCH VỤ TẠI VINAHOST:

>> SERVERCOLOCATION – CDN

>> CLOUDVPS

>> HOSTING

>> EMAIL

>> WEBSITE

>> TÊN MIỀN

Was this article helpful?