Repo Là Gì? Cách Cấu Hình Repo Vault Centos 6

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn Cấu Hình Repo Vault Thay Thế Cho Repo Mặc Định Không Còn Được Support Của Centos 6. Nếu bạn cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 ext.3, email về support@vinahost.vn hoặc chat với VinaHost qua livechat https://livechat.vinahost.vn/chat.php.

Khái niệm

  • Repository hay còn gọi là Repo, dịch ra tiếng Việt có nghĩa là kho, đây chính là nơi chứa tất cả mã nguồn cho một dự án được quản lý bởi Git. Bạn cũng có thể hiểu một cách khác là Repository chính khai báo thư mục chứa dự án của bạn trên local hoặc remote. Môi repo sẽ có hai cấu trúc dữ liệu chính đó là Object store và Index được lưu trữ ẩn trong thư mục .git
  • Có lại loại repository đó là local repositoryvà remote repository.
  • Local repository: Là repo được cài đặt trên máy tính của lập trình viên, repo này sẽ đồng bộ hóa với remote repo bằng các lệnh của git.
  • Remote repository: Là repo được cài đặt trên server chuyên dụng, điển hình hiện nay là Github.
  • Bạn có thể tham khảo hình của git-tower.comdưới đây để hiểu rõ hơn.

Cấu Hình REPO VAULT

Nguyên nhân: CentOS 6 đã kết thúc vòng đời vào 30/11/2020. YUMcố gắng kết nối với các kho lưu trữ không dùng nữa. Vì vậy, chúng tôi cần cập nhật URL của kho lưu trữ không dùng nữa và trỏ đến vault.

Cách cấu hình Repo Vault:

  • Kiểm tra cài đặt yum cũng như version CentOS trước khi cấu hình

Repo Vault bằng 2 lệnh:

# yum list update# cat /etc/redhat-relase

–   Sau đó tiến hành cấu hình Repo Vault:

# cd /etc/yum.repos.d/

# ls –l

# curl -O https://s3.amazonaws.com/ops.ecivis.com/x/CentOS-Base.repo.vaulted

# diff CentOS-Base.repo CentOS-Base.repo.vaulted

# mv CentOS-Base.repo.vaulted CentOS-Base.repo

Xóa cache yum và kiểm tra lại các gói yum

# yum clean all

# yum list update

# yum install mysql-server –y

# yum install httpd –y

  • Tuy nhiên, để cài đặt nginx cần cài thêm các package bổ sung trước :

# Cd /tmp

# wget http://nginx.org/packages/rhel/6/noarch/RPMS/nginx-release-rhel-6-0.el6.ngx.noarch.rpm
# rpm -ivh nginx-release-rhel-6-0.el6.ngx.noarch.rpm

  • Sau đó tiến hành cài nginx bằng lệnh: yum install nginx –y

THAM KHẢO CÁC DỊCH VỤ TẠI VINAHOST:

>> SERVERCOLOCATION – CDN

>> CLOUDVPS

>> HOSTING

>> EMAIL

>> WEBSITE

>> TÊN MIỀN

>> SSL

Was this article helpful?