Hướng Dẫn Cấu Hình Relay Email Trên DirectAdmin

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách Cấu Hình Relay Email Trên DirectAdmin. Nếu bạn cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 ext.3, email về support@vinahost.vn hoặc chat với VinaHost qua livechat https://livechat.vinahost.vn/chat.php.

Bước 1: Tạo file exim.routers.pre.conf trong thư mục /etc với nội dung sau:

#  vim /etc/exim.routers.pre.conf

relayhost_router:
        driver = manualroute
        domains = ! +local_domains
        ignore_target_hosts = 127.0.0.0/8
        condition = "${perl{check_limits}}"
        condition = ${if or {{!eq{$sender_address}{}} {!eq{$sender_host_address}{}}}}
        transport = relayhost_transport
        route_data = ${lookup{$sender_address_domain}partial-lsearch{/etc/staticroutes}}

Bước 2: Tạo tiếp file exim.transports.pre.conf với nội dung sau:

relayhost_transport:

            driver = smtp

            port = 25

            hosts_require_auth = $host_address

            hosts_require_tls = $host_address

            headers_add = "${if def:authenticated_id{X-Authenticated-Id: ${authenticated_id}}}"  nterface = <; ${if exists{/etc/virtual/domainips}{${lookup{$sender_address_domain}lsearch*{/etc/virtual/domainips}}}}

            helo_data = ${if exists{/etc/virtual/helo_data}{${lookup{$sending_ip_address}iplsearch{/etc/virtual/helo_data}{$value}{$primary_hostname}}}{$primary_hostname}}

            hosts_try_chunking =

            hosts_try_fastopen =

.include_if_exists /etc/exim.dkim.conf

 

Bước 3: Tạo file exim.authenticators.post.conf để chỉ định file xác thực

auth_login:

    driver = plaintext

    public_name = LOGIN

    client_send = :  ${extract{user}{${lookup{$sender_address_domain}lsearch{/etc/access}}}}  :  ${extract{pass}{${lookup{$sender_address_domain}lsearch{/etc/access}}}}

 

Bước 4: Restart lại dịch vụ exim

# systemctl restart exim

Bước 5: Tạo và cấu hình 2 file staticroutes và access

  • File staticroutes được sử dụng để định tuyến đường relay với cú pháp như sau:
# vim /etc/staticroutes

<domain>:<smtp_server>
  • File access được sử dụng để xác thực với cú pháp như sau:
# vim /etc/access

<domain> user:<username> pass:<password>

Chúc bạn thực hiện cấu hình Relay Email thành công!

THAM KHẢO CÁC DỊCH VỤ TẠI VINAHOST

>> SERVER – COLOCATION – CDN

>> CLOUD – VPS

>> HOSTING

>> EMAIL

>> WEBSITE

>> TÊN MIỀN

>> SSL – LICENSE

 

25/05/2022
Was this article helpful?