Hướng dẫn cấu hình IMAP, POP3 Zimbra Admin

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách cấu hình IMAP, POP3 Zimbra Admin khi sử dụng Email Server. Nếu bạn cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 ext.3, email về support@vinahost.vn hoặc chat với VinaHost qua livechat https://livechat.vinahost.vn/chat.php.

Để có thể cấu hình IMAP/POP3 trên zimbra admin quý khách vui lòng truy cập vào giao diện quản lý Admin: https://mail.domain.com:7071/zimbraAdmin/

cấu hình IMAP, POP3 Zimbra Admin
 • Click Chọn tab Configure
 • Sau đó chọn Global Settings để cấu hình IMAP/POP3 Zimbra admin
 • Trong giao diện Service IMAP và POP3 đều có 4 mục cấu hình như nhau:
 • Enable IMAP/POP3 service: Mở giao thức kết nối IMAP/POP3 để có thể kết nối với Outlook, Exchange hoặc các phần mềm thứ 3 dùng để kết nối với Zimbra.
 • Enable SSL for IMAP/POP3 service: Cho phép kết nối giao thức IMAP/POP3 với chuẩn bảo mật SSL.
 • Enable clear text login: Bật tính năng đăng nhập văn bản rõ ràng.
 • Number of threads: Giới hạn số lượng chủ để kết nối.

* Cấu hình IMAP

* Cấu hình POP3

Giao diện cấu hình các port IMAP / POP3

 • Nếu không muốn sử dụng các port mặc định của IMAP / POP, quý khách có thể tùy chỉnh các port trong phần Proxy -> Mail Proxy Configuration
 • Enable proxy: dùng để bật / tắt chế độ kết nối với phần mềm quản lý mail thứ 3 chẳng hạn: Outlook, Exchange, eM Client, Mozilla Thunderbird, MailBird, Opera Mail, WunderMail,…
 • Time to wait when login fails: cấu hình thời gian chờ khi không đăng nhập thành công(s).
 • Proxy IMAP / POP3 port: Port kết nối không bảo mật SSL tương ứng của 2 giao thức là 143 / 110. Quý khách có thể tùy chỉnh lại thành port khác theo ý muốn nếu không muốn dùng port mặc định.
 • Proxy IMAPS/ POP3S port: Port kết nối có bảo mật SSL tương ứng của 2 giao thức là 993 / 995. Quý khách có thể tùy chỉnh lại thành port khác theo ý muốn nếu không muốn dùng port mặc định.
 • Enable PlAIN authentication for IMAP / POP3: Bật tính năng xác thực thuần túy.
 • Enable GSSAPI authentication for IMAP / POP: Bật tính năng xác thực bằng Giao diện Lập trình Ứng dụng Dịch vụ Bảo mật Chung thường được liên kết với Kerberos.
 • IMAP / POP3 Clear text login mode: tùy chỉnh tính năng đăng nhập văn bản. Có 3 lựa chọn để tùy chỉnh là:
 • Clear text login only: chỉ đăng nhập văn bản rõ ràng.
 • Both clear text and starttls: cả văn bản rõ ràng và bắt đầu.
 • Starttls only: chỉ mới bắt đầu.
Was this article helpful?