Hướng dẫn cấu hình Email Forwarding Email Server

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách cấu hình Email Forwarding Email Server. Nếu bạn cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 ext.3, email về support@vinahost.vn hoặc chat với VinaHost qua livechat https://livechat.vinahost.vn/chat.php.

Trong một số trường hợp người dùng hoặc người quản trị email muốn chuyển tiếp  (forward) thư gửi đến 1 địa chỉ email tới 1 địa chỉ email nào đó thuận tiện với mình hoặc thuận tiện cho việc quản lý email gửi đến. Các bước thực hiện cấu hình email chuyển tiếp được thực hiện như sau.

Cách 1: Thực hiện trên trang quản lý Email Admin

Bước 1: Tiến hành đăng nhập giao diện email server zimbra https://mail.tênmiềncủabạn:7071/zimbraAdmin:

Hình 1: giao diện đăng nhập email server

Bước 2: Di chuyển vào phần ở góc phải Manager và tới phần account

Hình 2: Giao diện Manager với Account

Bước 3: Chuột phải vào tài khoản muốn cấu hình forward và chọn edit:

Bước 4: Điền vào  phần “User-specified forwarding addresses:” muốn làm địa chỉ đầu cuối nhận mail forward  và nhấn save ở góc phải để save lại tất cả cấu hình:

Hình 3: GIao diện cấu hình Forward mail

Cách 2: Thực hiện trên trang Web Mail của bạn

Bước 1: Truy nhập địa chỉ webmail http://mail.tên-miền-của-bạn:8443 và nhập thông tin tài khoản đăng nhập email.

Bước 2: Đăng nhập vào trang webmail, trong giao diện đăng nhập thành công chọn

Chọn Preferences =>>> Chọn Mail =>> Forward a copy to: ,

Sau đó tiến hành save lại .

Hình 5: Giao diện cấu hình Forward trên webmail.

Vậy là bạn đã thực hiện xong cấu hình Email Forwarding Email Server rồi!

Was this article helpful?