Cấu hình catch-all email trên Email Hosting

Cấu hình catch-all email trên Email Hosting giúp bạn có thể nhận được email này ở một địa chỉ email tùy chỉnh, chẳng hạn như info@domain.com

Catch-all email là tính năng dùng để nhận toàn bộ thư gửi đến domain của bạn mà địa chỉ người nhận không chính xác hoặc không tồn tại. Ví dụ: Bạn có một domain là domain.com và email là myname@domain.com nhưng người gửi mail lại đánh nhầm địa chỉ là miname@domain.com. Các bước thực hiện như sau:

B1Đăng nhập vào cPanel hosting của bạn.

B2. Ở mục Email >> Default Address

http://vinahost.info/va/uploads/16/48b6119479-vinahost-cau-hinh-catch-all-email-tren-email-hosting-1.png

B3. Tiếp theo bạn cần chọn domain cần cấu hình. Ở mục Forward to email address, bạn điền email muốn nhận thư vào. Sau đó chọn Change để lưu thiết lập.

http://vinahost.info/va/uploads/16/8c67bfd978-vinahost-cau-hinh-catch-all-email-tren-email-hosting-2.png

Như hình trên, thì tất cả các email đến domain vinahostemail.vn mà không gõ chính xác tên người nhận (hoặc người nhận không tồn tại) thì toàn bộ email sẽ forward vào tài khoản tienhn@vinahost.vn.

Bạn có thể xem thêm video hướng dẫn sau, chúc bạn thành công:

Was this article helpful?