Hướng Dẫn Cấu Hình Bonding Trên Ubuntu 20.04

Networking bonding hay cách gọi khác là teaming là tiến trình kết hợp nhiều interface với nhau thành 1 cổng logic interface. Nhằm mục đích tăng tốc độ truyển tải, tăng băng thông và tính dự phòng của hệ thống mạng.

Hiện tại với Linux kernel mới nhất đã hỗ trợ đầy đủ tính năng Bonding. Bài viết hôm nay sẽ thảo luận cách cấu hình module Linux Bonding

Command Line kiểm tra driver Bond đã được cài đặt

$ sudo modprobe bonding

Trường hợp bonding đã được bật sẵn

ubuntu@ubuntu:~$ lsmod | grep bond
bonding               167936  0

Tiếp theo chúng ta cần cài đặt gọi ifenslave

ubuntu@ubuntu:~$ sudo apt install ifenslave

Bắt đầu tiến hành cấu hình Ethernet Interface

ubuntu@ubuntu:~$ sudo vi /etc/netplan/01-netcfg.yaml
 1 # This file describes the network interfaces available on your system
 2 # For more information, see netplan(5).
 3 network:
 4   version: 2
 5   renderer: networkd
  6   bonds:
 7        bond0:
 8             interfaces: [ens33, ens34]
 9            #dhcp4: yes
 10           addresses: [192.168.1.100/24]
 11           gateway4: 192.186.1.1
 12             parameters:
 13                 mode: active-backup
 14                 mii-monitor-interval: 1
 15             nameservers:
 16                 addresses:
 17                         - "8.8.8.8"
 18   ethernets:
 19         ens33:
 20             dhcp4: no
 21         ens34:
 22             dhcp4: no

Lưu ý:

 • Bạn nên thay thế ens33 và ens34 với cấu hình chuẩn trên server Linux của mình. Ngoài ra chúng ta cũng có thể định nghĩa nhiều cổng interface và gọp nhiều cổng interface vào Bond. Bạn cũng nên tắt dhcp4 trên các cổng interface vật lý.
 • Bạn nên đặt IP address và gateway với thông tin nhận được từ nhân viên quản trị
 • Đối với định dạng file YAML. Bạn nên sử dụng phím space thay vì phím tab đối với định dạng các line
 • Mode Bonding ở đây mình dùng mode 1, bạn cũng có thể cấu hình các mode khác ví dụ mode 4
      parameters:
      mode: 802.3ad
      transmit-hash-policy: layer3+4
      mii-monitor-interval: 1

Sau khi đã cấu hình hoàn tất, tiến hành apply cấu hình bằng lệnh

$ sudo netplan apply

Tiến hành kiểm tra cấu hình network sau khi hoàn tất.

ubuntu@ubuntu:~$ cat /proc/net/bonding/bond0

Như vậy chúng ta đã cấu hình xong bonding trên Ubuntu 20.04 ở mode active-backup. Chúc các bạn cấu hình thành công và xin hẹn ở các bài viết tiếp theo.

THAM KHẢO CÁC DỊCH VỤ TẠI VINAHOST

>> SERVER – COLOCATION – CDN

>> CLOUD – VPS

>> HOSTING

>> EMAIL

>> WEBSITE

>> TÊN MIỀN

>> SSL – LICENSE

Was this article helpful?