Hướng dẫn cài đặt LiteSpeed Cache cho Magento 2

Quý khách lưu ý Litespeed cache cho magento chỉ hỗ trợ trên webserver litespeed tính phí (enterprise) với plugin Litemage. Nếu cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 hoặc email về support@vinahost.vn.

Quý khách vào link sau để dùng thử bản Litespeed webserver với plugin litemage cho magento và cài lên webserver của mình: https://www.litespeedtech.com/products/cache-plugins/magento-acceleration/download (Gồm bước 1 và 2) , nếu không cài đặt các thành phần trên module Litespeed cache sẽ không được enable hoặc mất phần cấu hình ở magento admin.

Quá trình cài đặt magento litespeed cache bao gồm các bước sau:

Bước 1

 Login vào thư mục chưa souce code của magento thông thường là /home/user/public_html, quý khách lưu ý nhờ nhà cung cấp host active phần ssh cho user host để cài đặt.

Thực hiện gõ các lệnh sau:

Bật mode nhà phát triển trên magento:

php bin/magento deploy:mode:set developer

Bước 2

 Tiến hành cài đặt magento litespeed

Chúng ta có 2 cách để cài magento litspeed:

Cách 1: Cài bằng download gói cài đặt của litespeed thông qua link: https://www.litespeedtech.com/products/cache-plugins/magento-acceleration/download =>> quý khách vui long xem tại bước 3 và down gói như phần tô vàng: LiteMage 2.1.7 (For Magento 2.X)

Lệnh down gói trên ssh:

Wget https://github.com/litespeedtech/magento2-LiteSpeed_LiteMage/archive/v2.1.7.tar.gz

Tiếp đền giải nén gói đã down bằng lệnh:

unzip magento2-LiteSpeed_LiteMage-2.1.7.tar.gz

Khi giải nén xong ta được thư mục magento2-LiteSpeed_LiteMage-2.1.7 , ta tạo thêm đường dẫn trên ssh bằng lệnh:

mkdir -p app/code/Litespeed/Litemage

Tiếp đến chuyển hết  file trong thư mục magento2-LiteSpeed_LiteMage-2.1.7 sang đường dẫn đã tạo trên:

mv magento2-LiteSpeed_LiteMage-2.1.7/*   app/code/Litespeed/Litemage/ 

(quý khách không copy thư mục magento2-LiteSpeed_LiteMage-2.1.7 mà chỉ chuyển file bên trong thôi nhé)

 Cách 2: cài bằng composer

Lệnh cài: composer require litespeed/module-litemage

Quý khách vui lòng tạo thêm authentications key thông qua link sau:

http://devdocs.magento.com/guides/v2.0/install-gde/prereq/connect-auth.html

Bước 3

 Nhập các lênh để tiến hành hoàn tất biên dịch và mở module litemage cache:

Active litemage cache:

php bin/magento module:enable Litespeed_Litemage

Thực hiện nâng cấp hệ thống magento

php bin/magento setup:upgrade

Biện dịch lại magento

php bin/magento setup:di:compile

Nếu dùng magento 2.0.6 trở xuống vui lòng dùng lệnh sau:

php bin/magento setup:di:compile-multi-tenant

Cuối cùng ta setmagento về trạng thái production để website hoạt động bình thường và apply các cấu hình:

php bin/magento deploy:mode:set production

Như vậy là chúng ta đã cài đặt LiteMage vào hệ thống Magento, tiếp theo chúng ta cần phải kích hoạt cho Plugin này hoạt động.

Quý khách vui lòng thêm vào .htaccess của website đoạn code sau cho magento litespeed:

<IfModule LiteSpeed>
LiteMage on
</IfModule>
  • Bước 4:

Truy cập admin của magento trên trang quản trị website và enable cấu hình:

Chúng ta truy cập tới: Store > Configuration > Advanced > System

Quý khách chọn mục Full Page Cache và chọn Caching Application là LiteMage, sau đó lưu cấu hình này lại.

Bước 5

 Xác định trang web đã được cache thành công.

Để xác định cache đã cài đặt thành công, quý khách vui lòng mở chế độ Debug của trình duyệt (F12 hoặc Ctrl + Shift + C) và truy cập tới tab Network, chọn tới dòng đầu tiên chứa địa chỉ URL của trang web quý khách muốn kiểm tra, tại khung hiển thị Headers – > Response Headers, nếu Quý khách thấy có dòng chữ:

X-LiteSpeed-Cache: hit, litemage

tức là trang web đã được cache thành công.

Xin cảm ơn quý khách.

Was this article helpful?