Hướng Dẫn Cài Đặt Gitlab Trên Centos 7

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách Cài Đặt Gitlab Trên Centos 7. Nếu bạn cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 ext.3, email về support@vinahost.vn hoặc chat với VinaHost qua livechat https://livechat.vinahost.vn/chat.php.

# yum install -y curl policycoreutils-python perl
  • Cài đặt Postfix

# yum install -y postfix

# systemctl enable postfix

# systemctl start postfix
  • Cài đặt

# curl https://packages.gitlab.com/install/repositories/gitlab/gitlab-ce/script.rpm.sh | sudo bash

# yum install -y gitlab-ce
  • Cấu hình domain và cài đặt SSL

# vim /etc/gitlab/gitlab.rb

 

#Sửa dòng external_url thành domain mà các bạn muốn truy cập

external_url 'https://gitlab.vimt.ml'

 

#Sửa các dòng sau để cài đặt và gia hạn SSL miễn phí

letsencrypt['enable'] = true

letsencrypt['contact_emails'] = ['vint@vinahost.vn'] #Nhập email đăng ký SSL Letsencrypt

letsencrypt['auto_renew'] = true
  • Chạy lệnh sau để thực thi các cấu hình

# gitlab-ctl reconfigure

Truy cập thử trang để kiểm tra.

Để biết được password root đăng nhập, các bạn cat file /etc/gitlab/initial_root_password

Gitlab

Chúc bạn thực hiện thành công!

THAM KHẢO CÁC DỊCH VỤ TẠI VINAHOST

>> SERVER – COLOCATION – CDN

>> CLOUD – VPS

>> HOSTING

>> EMAIL

>> WEBSITE

>> TÊN MIỀN

>> SSL – LICENSE

 

Was this article helpful?