Hướng Dẫn Cài Đặt Checkmk Server Trên CentOS 7 Và Ubuntu 18.04

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách Cài Đặt Checkmk Server Trên CentOS 7 Và Ubuntu 18.04. Nếu bạn cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 ext.3, email về support@vinahost.vn hoặc chat với VinaHost qua livechat https://livechat.vinahost.vn/chat.php.

1. Cài đặt các gói cần thiết cho server

  • Update hệ thống

CentOS:

yum update -y

Ubuntu:

sudo apt update
  • Khai báo repo
yum install epel-release -y

Cài đặt wget

yum install wget -y
  • Tắt selinux và reboot lại server
setenforce 0
init 6
  • Truy cập trang com và chọn gói phù hợp với OS đang chạy
  • Điền thông tin mail và ấn vào Download

  • Dùng WinSCP để chuyển file vừa download về vào server (.rpm với CentOS và .deb với Ubuntu)

  • Kiểm tra phiên bản và tiến hành cài đặt gói

CentOS:

yum install check-mk-free-2.0.0p15-el7-38.x86_64.rpm -y

Ubuntu:

sudo apt install -y ./check-mk-free-2.0.0p15_0.focal_amd64.deb

2. Mở port 80 để sử dụng dịch vụ httpd

CentOS:

firewall-cmd --permanent --add-port=80/tcp
firewall-cmd --reload

Ubuntu:

sudo ufw allow Apache
ufw reload

3. Tạo và khởi động site

CentOS:

omd create monitoring
omd start monitoring

Ubuntu:

sudo omd create monitoring
sudo omd start monitoring
  • Đặt lại mật khẩu cho site
su – monitoring
htpasswd -m ~/etc/htpasswd cmkadmin

Đăng nhập vào trang web bằng tài khoản admin

http://171.244.33.246/monitoring/check_mk

  • Đăng nhập thành công

Chúc bạn thực hiện thành công!

THAM KHẢO CÁC DỊCH VỤ TẠI VINAHOST

>> SERVER – COLOCATION – CDN

>> CLOUD – VPS

>> HOSTING

>> EMAIL

>> WEBSITE

>> TÊN MIỀN

Was this article helpful?