Hướng dẫn tải và cài đặt Apache Tomcat 7 lên Windows Server 2008

Bài viết này sẽ hướng dẫn quý khách việc thực hiện tải về và cài đặt Apache Tomcat 7 trên Windows Server 2008.

1. Tải về

Đầu tiên quý khách sẽ truy cập link tải download trực tiếp từ nhà cung cấp tại đây

Tại đây quý khách vui lòng thực hiện chọn 1 trong 2 phiên bản 32bits (32-bit Windows zip) và 64bits (64-bit Windows zip)

Lưu ý máy chủ của quý khách phải được cài đặt sẵn Java JDK nếu không quá trình cài đặt sau này sẽ báo lỗi. Nếu chưa cài đặt, quý khách có thể thực hiện tải về tại trang chủ của Oracle với phiên bản phù hợp.

2. Cài đặt

Sau khi tải về file nén hoàn tất, quý khách thực hiện unzip file này ra thư mục bất kì mà quý khách muốn sử dụng. Sau đó tiến hành:

 • Mở “cmd” trên Windows ( Start => Run => “cmd” hoặc Windows Button + R => “cmd”)
 • Chạy lệnh sau: C:\apache-tomcat-7.0.69\bin\services.bat install
 • Nếu kết quả trả về “The service “tomcat7” has been installed tức là đã cài đặt thành công.

 • Tiếp tục chạy thêm lệnh C:\apache-tomcat-7.0.69\bin\startup.bat để khởi động tomcat7, nếu kết quả trả về như hình là đã thành công.

Thực hiện truy cập http://localhost:8080 hoặc http://ip-server:8080 sẽ thấy trang default của Apache Tomcat

Lưu ý việc cài đặt sẽ dễ xảy ra lỗi The CATALINA_HOME environment variable is not defined correctly This environment variable is needed to run this program

Việc thực hiện fix lỗi như sau:

 • Truy cập vào Control Panel => System
 • Click chọn Advenced System Settings ở cửa sổ hiện ra.
 • Chọn tab Advanced => Environment Variables …
 • Ở mục System Variables => Chọn New
 • Add thêm các giá trị sau vào:
  • Variable Name: CATALINA_HOME – Variable value: C:\apache-tomcat-7.0.69 (thay bằng đường dẫn đến thư mục tomcat của quý khách)
  • Variable Name: CLASSPATH – Variable value: C:\apache-tomcat-7.0.69\bin (thay bằng đường dẫn đến thư mục tomcat của quý khách)
  • Variable Name: JAVA_HOME – Variable value: C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_91(thay bằng đường dẫn đến thư mục cài đặt Java JDK của quý khách)

Chúc bạn thành công!

THAM KHẢO CÁC DỊCH VỤ TẠI VINAHOST

>> SERVER – COLOCATION – CDN

>> CLOUD – VPS

>> HOSTING

>> EMAIL

>> WEBSITE

>> TÊN MIỀN

Was this article helpful?