Hướng dẫn sử dụng phần mềm FTP client để upload file lên máy chủ

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách sử dụng phần mềm FTP client để upload file lên máy chủ. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1

Download phần mềm FileZilla từ trang chủ

http://filezilla-project.org/download.php

http://vinahost.info/va/uploads/16/189bfa0b5c-vinahost-cach-su-dung-phan-mem-ftp-client-de-upload-file-len-may-chu-1.png

Bước 2

Chạy file cài đặt vừa tải về

http://vinahost.info/va/uploads/16/c5801bff56-vinahost-cach-su-dung-phan-mem-ftp-client-de-upload-file-len-may-chu-2.png

Bước 3

Chọn “I Agree”. Sau đó nhấn Next cho đên khi hoàn thành

Bước 4

Khi thông báo trên hiện ra nghĩa là bạn đã cài đặt thành công phần mềm FTP Client FileZilla. Bạn nhấp Finish và khởi động chương trình. Giao diện chính của chương trình như sau:

http://vinahost.info/va/uploads/16/69a50f9503-vinahost-cach-su-dung-phan-mem-ftp-client-de-upload-file-len-may-chu-4.png

Bước 5

Để sử dụng dịch vụ FTP của Vinahost, bạn cần có những thông tin như sau:
– Host: tên miền ftp hoặc IP của bạn. Ví dụ dev81.vinahost.vn
– Username: Tài khoản FTP.
– Password: Mật khẩu của tài khoản FTP.
– Port: cổng dịch vụ FTP của VinaHost. Thông thường sẽ là 21.
Tài khoản FTP sẽ có 2 loại.
– Tài khoản chính hay tài khoản mặc định: Sẽ có toàn bộ quyền xử lý file trên host của bạn, với tài khoản này bạn không cần điền thêm @yourdomain.com ở phía sau tài khoản. Đây cũng là tài khoản Cpanel của bạn với mật khẩu mặc định là mật khẩu truy cập Cpanel. Ví dụ:
User: dev81

http://vinahost.info/va/uploads/16/5d67935633-vinahost-cach-su-dung-phan-mem-ftp-client-de-upload-file-len-may-chu-5.png

– Tài khoản thường: Đây là tài khoản FTP được tạo ra sau này để phục vụ nhiều người dùng. Đối với tài khoản này, bạn sẽ chỉ có quyền trong thư mục riêng của nó, và không thể truy xuất file ở lớp thư mục cao hơn. Khi điền thông tin cần điền đủ thông tin tên miền phía sau. Ví dụ:
User: test@dev81.vinahost.vn

http://vinahost.info/va/uploads/16/e8ada61c5d-vinahost-cach-su-dung-phan-mem-ftp-client-de-upload-file-len-may-chu-6.png

Bước 6

Để xem thêm thông tin chính xác về tài khoản của bạn vào Cpanel của bạn.
http://yourdomain.com:2082

http://vinahost.info/va/uploads/16/478007a3ea-vinahost-cach-su-dung-phan-mem-ftp-client-de-upload-file-len-may-chu-7.png

Bước 7

Bạn đăng nhập với tài khoản Cpanel và vào phần Quản lý tài khoản FTP.

Bạn thấy sẽ có 2 phần: phần phía trên sẽ là những tài khoản thường và phần dưới là tài khoản đặc biệt. Bạn vào phần Configure FTP Client để xem thêm thông tin một cách chi tiết.

Tài khoản chính:

http://vinahost.info/va/uploads/16/39f970ac1d-vinahost-cach-su-dung-phan-mem-ftp-client-de-upload-file-len-may-chu-9.png

Tài khoản thường:

http://vinahost.info/va/uploads/16/fb46456835-vinahost-cach-su-dung-phan-mem-ftp-client-de-upload-file-len-may-chu-10.png

Chú ý: Một số lỗi hay gặp và cách khắc phục.

– Lỗi này xảy ra khi không chứng thực được người dùng, bạn cần kiểm tra lại kĩ Username và password, chú ý giữa tài khoản thường và tài khoản chính.

http://vinahost.info/va/uploads/16/a4807cfe2a-vinahost-cach-su-dung-phan-mem-ftp-client-de-upload-file-len-may-chu-11.png

– Kết nối bị time out, sai cổng dịch vụ, tên miền chưa trỏ tới IP webhosting của VinaHost… Bạn cần kiểm tra lại cấu hình tên miền đã trỏ tới đúng IP vinahost cung cấp chưa. Hoặc ở mục Host có thể gõ trực tiếp IP mà VinaHost cung cấp, còn các thông số khác thì vẫn như cũ.

http://vinahost.info/va/uploads/16/e715531f0f-vinahost-cach-su-dung-phan-mem-ftp-client-de-upload-file-len-may-chu-12.png

Chúc bạn thành công!

Was this article helpful?