Hướng dẫn các bước chuẩn bị trước khi cấu hình replication

Trước khi tiến hành cấu hình bất kỳ loại replication nào, ta cần phải thực hiện 2 việc nhỏ sau tại publisher để quá trình cấu hình diễn ra suôn sẻ.

Bài viết cần đọc trước:

1. Chia sẻ thư mục snapshot

Thư mục snapshot là thư mục được dùng để tạo và lưu trữ snapshot của publication.

Các bước thực hiện như sau:

  • Truy cập thư mục C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.MSSQL SERVER\MSSQL
  • Nhấp chuột phải vào thư mục repldata và chọn Properties (nếu thư mục không tồn tại thì ta sẽ tự tạo thư mục repldata)
  • Chọn tab Sharing, và nhấp vào Advanced Sharing…
http://vinahost.info/va/uploads/17/c4b354a2e3-vinahost-cac-buoc-chuan-bi-truoc-khi-cau-hinh-replication-1.png
  • Tại cửa sổ Advanced Sharing, ta đánh dấu check vào ô Share this folder và nhấp vào Permission
http://vinahost.info/va/uploads/17/8e1d248f0b-vinahost-cac-buoc-chuan-bi-truoc-khi-cau-hinh-replication-2.png
  • Tại cửa sổ Permission for repldata, ta đánh dấu check vào ô Full control và bấm OK
http://vinahost.info/va/uploads/17/756d47c829-vinahost-cac-buoc-chuan-bi-truoc-khi-cau-hinh-replication-3.png

2. Cấu hình Distribution

Ở phần này, ta sẽ cấu hình Distribution sử dụng thư mục snapshot đã chia sẻ ở trên

Các bước thực hiện như sau:

  • Mở phần mềm SQL Server Management Studio, kết nối tới Publisher
  • Nhấp chuột phải vào Replication, chọn Configure Distribution…
  • Tất cả các bước ta để mặc định, riêng tại cửa sổ Configure Distribution Wizard ta thay Snapshot folder lại thành \\<computer_name>\repldata như hình sau:
http://vinahost.info/va/uploads/17/46a6ca79f8-vinahost-cac-buoc-chuan-bi-truoc-khi-cau-hinh-replication-5.png

Vậy là ta đã hoàn tất các bước chuẩn bị cho việc cấu hình replication.

Was this article helpful?