Hướng dẫn bảo vệ spam bằng captcha cho PrestaShop

Bài viết này sẽ hướng dẫn bảo vệ spam bằng captcha cho PrestaShop, tránh bị auto spam vào cơ sở dữ liệu.

Một trong những cách phổ biến nhất là cài đặt và sử dụng plugin SlideCaptcha – một plugin có tính phí. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1. Bạn truy cập vào http://catalogo-onlinersi.net/en/add-ons-prestashop-modules/264-slide-captcha-prestashop-module.html , hoàn tất các thủ tục đăng ký và thanh toán sau đó tải về file slidecaptcha.zip.

Bước 2. Vào giao diện quản lý admin.

Bước 3. Vào menu Modules and Services -> Add a new module.

http://vinahost.info/va/uploads/16/229331f2fa-vinahost-huong-dan-bao-ve-spam-bang-captcha-cho-prestashop-1.png

Bước 4. Chọn file slidecaptcha.zip lên và chọn tiếp Upload this module để upload file lên.

http://vinahost.info/va/uploads/16/7214f66a49-vinahost-huong-dan-bao-ve-spam-bang-captcha-cho-prestashop-2.png

Bước 5. Tại phần MODULES LIST, Chọn Front Office Features sau đó tìm đến SlideCaptcha và chọn Install. Sau đó prestashop sẽ cài đặt module và xuất hiện dòng có dạng như sau:

{include file=”$tpl_dir./../../modules/slidecaptcha/slidecaptcha.tpl”}

Bạn cần thêm dòng này vào bất cứ form nào muốn được bảo vệ.
Ví dụ: Để thêm captcha vào trang liên hệ, bạn mở file mã nguồn themes/default-bootstrap/contact-form.tpl và thêm dòng code trên vào trước dòng <div class=“submit”> và save lại. Bạn có thể thử dùng trình duyệt truy cập vào trang liên hệ, khi đó người dùng chỉ có thể gửi 1 thông điệp sau khi di chuyển thanh trượt để mở khoá như hình bên dưới.

http://vinahost.info/va/uploads/16/4beefea7b8-vinahost-huong-dan-bao-ve-spam-bang-captcha-cho-prestashop-3.png

Bước 6. Bạn thực hiện tương tự như vậy cho các form khác cần được bảo vệ bằng SlideCaptcha. Ngoài ra bạn có thể xem thêm về SlideCaptcha tại http://catalogo-onlinersi.net/en/add-ons-prestashop-modules/264-slide-captcha-prestashop-module.html

Bạn có thể xem video hướng dẫn sau:

Chúc bạn thành công!

Was this article helpful?