Hướng dẫn cách bảo vệ bài viết WordPress

Khi đặt mật khẩu, chỉ những người có mật khẩu mới đọc được bài viết.

Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào trang quản trị WordPress.
Bước 2: Ở mục Dashboard chọn Post và chọn Add New.
Bước 3: Soạn thảo nội dung bài viết cần bảo vệ.
Bước 4: Tại bảng tùy chọn Publish mục Visibility chọn Edit sẽ hiển thị các tùy chọn hiển thị bài đăng.

http://vinahost.info/va/uploads/14/113453ba4c-vinahost-bao-ve-bai-viet-wordpress-1.png

Bước 5: Chọn Password protected.
Bước 6: Nhập mật khẩu vào text box.
Bước 7: Chọn OK và click Publish.

Video tham khảo:

Vậy là bài viết của bạn đã được bảo vệ chỉ những ai có mật khẩu mới có thể xem được.
Chúc các bạn thành công!

Was this article helpful?